Intencja:
O Boże błogosławieństwo na nadchodzącą kampanię "40 dni dla życia".

jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.
2 Krn 7,14

Refleksja:
Nie inaczej niż lud wybrany Izraela, musimy się ukorzyć, modlić, szukać Jego twarzy, odwrócić się od drogi niegodziwości, jeśli oczekujemy, żeby Bóg usłyszał nas z nieba, wybaczył nasze grzechy, uleczył naszą ziemię. Potrzeba skruchy nie była większa od czasów decyzji sędziego Sądu Najwyższego Roe v. Wade w 1973 (w wyniku tej sprawy aborcja została uznana w USA za legalną przez cały okres ciąży, z niewielkimi dopuszczalnymi ograniczeniami w ostatnich trzech miesiącach ciąży - przyp. red.). Pierwszą przyczyną śmierci w Ameryce jest niepotrzebne poświęcanie naszych dzieci na ołtarzu wygody, zwanym aborcją. Ostrożne szacunki wskazują na liczbę śmierci około 48 milionów. I chociaż uważamy to za problem istniejący poza murami Kościoła, 43% kobiet decydujących się na aborcję identyfikuje siebie jako protestantki, a 27% jako katoliczki. Jedna na cztery kobiety miała przynajmniej jedną aborcję przed 45. rokiem życia - zarówno chrześcijanki, jak i nie-chrześcijanki. Gdzie był głos Prawdy - Kościół? Mary Comm ze stowarzyszenia "Pośród Nas" podsumowuje najlepiej ten problem:

"My (Kościół) jesteśmy nieświadomym współwinnym milionów istnień straconych i zdruzgotanych przez aborcję. Nie chcieliśmy, aby dokonała się u nich aborcja. Ale z powodu naszego braku wiedzy, z powodu strachu, staliśmy biernie i nic nie zrobiliśmy. “My, boże ręce i stopy w tym mrocznym i krzywdzącym świecie, staliśmy się nieświadomymi, ignoranckimi, ale jednak wspólnikami”.

Oby dzisiejszy dzień został zapamiętany jako początek zmian w Kościele, by lud Boży, w jedności, szukał Jego przebaczenia.

Modlitwa:
Ojcze w niebie, odwróciliśmy się od ciebie i zasad zawartych w Twoim Słowie. Pozwoliliśmy człowiekowi uzurpować sobie Twoją rolę jako boga władającego życiem i liczbą naszych dni. Ale przychodzimy do Ciebie złamani, skruszeni nad naszym grzechem. Płaczemy za Twoją łaską i prosimy o zabranie plagi aborcji z naszej ziemi. Użyj nas jako Swoich naczyń, Panie, aby jeszcze raz przynieść światło Twojej prawdy do naszego narodu. Prosimy o to przez Crystusa, amen.